Acollida

Des de la Comissió de Menjador també gestionem l’espai d’acollida, on els acompanyants són membres de l’associació Kampi Ki Pugui, que també gestionen l’Espai de Migdia.

L’AFA ofereix a les famílies que ho necessitin, un acompanyament als infants en aquelles estones en què les famílies ho necessitin, però no formin part de l’horari lectiu de l’escola.

Durant l’espai d’acollida de matí, les acompanyants oferiran als nens un espai on puguin gaudir del joc lliure i també de propostes que els fem amb material divers. A la tarda, a més, berenen al menjador, i després se’ls proposa activitats o se’ls ofereix joc lliure.

Els horaris de l’acollida es fixen segons les necessitats, de 8h a 9h i de 16h30 a 17h30 regularment i de manera excepcional sota petició de l’AFA o l’escola. Els preus varien segons les necessitats de les famílies:

Es pot optar perquè els infants siguin a l’acollida només 30 minuts, tant al matí com a la tarda:

5€/mes, 1 dia a la setmana

9€/mes, 2 dies a la setmana

14€/mes, 3 dies a la setmana

18€/mes, 4 dies a la setmana

24€/mes, 5 dies a la setmana

Si les famílies opten per l’hora sencera, tant al matí com a la tarda:

8€/mes 1 dia a la setmana

14€/mes 2 dies a la setmana

21€/mes 3 dies a la setmana

27€/mes 4 dies a la setmana

36€/mes 5 dies a la setmana

El pagament d'aquestes acollides es farà per domiciliació bancària.

Si necessiteu acollida esporàdica d'1hora, el pagament es farà en efectiu. El preu és de 4,50€ per 1 horai 3€ per a les de 30 minuts.

En cas que hi hagi alguna reunió escolar i es proposi acollida, el preu és de 3€ per infant i si aquestes són proposades per l'AFA, per assemblees, xerrades, etc., les famílies posen 1,5€ per infant i l'AFA posa l’1,5€ restant.