Comissió d'infraestructures

La comissió d'Infraestructures de l'AFA La Flor de Maig té com a objectiu principal vetllar per aconseguir les infraestructures necessàries per al correcte funcionament del dia a dia de l'escola, com també per participar i acompanyar en la mesura que sigui possible en el projecte de la nova escola de futura construcció. Es tracta de una comissió que treballa conjuntament amb l'equip pedagògic i té contacte amb les diferents administracions implicades (Consorci d'Educació de Barcelona, Districte de Sant Martí, etc.).

Per a més informació podeu adreçar-vos a la comissió mitjançant el correu electrònic infraestructures@afalaflordemaig